Menu
ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری بورس بیمه 250 25
2 جعفر عزیزی 250 25
3 روح اله ابراهیم نژاد 250 25
4 فرزین طهماسبی ابر 250 25
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان